julia-wallin-L_adlO2pqJA-unsplash-scaled.jpg

Vi utvecklar era utemiljöer!

Vi erbjuder utveckling och skötsel av driftseffektiva utemiljöer i Göteborgsområdet

Trädgård & Markmiljö i Väst är ett Göteborgsbaserat bolag med kunder inom både privat och offentlig sektor. Med bred kompetens inom just trädgård och markmiljö levereras ett komplett tjänsteutbud inom utemiljö med fokus på grönyteskötsel, finplanering/service, anläggning och vinterväghållning. Allt för att kunna skapa, förvalta och utveckla utemiljö av högsta kvalitet med kunden i fokus.

Vi tar hand om helheten

Skapar

Vi tar fram förslag och idéer på nyetablering som vi sedan förverkligar

Förvaltar

Vi säkerställer att utemiljön håller den standard som efterfrågas av våra kunder.

Utvecklar

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi utemiljön för att skapa bättre helhetsintryck. Med fokus på att effektivt höja standarden genomför vi stora som små förbättringar.

aron-fjell-Ye2bdD_L0sM-unsplash-scaled.jpg
aron-fjell-vlVChUkKxHc-unsplash-scaled.jpg

Fristående men med resurser

Trädgård & Markmiljö i Väst är ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group, Nordens ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Bolaget är en utveckling av det som tidigare var Green Landscaping- och Svensk Markservice driftenhet i Göteborg.

Vårt utbud i stora drag

  • Grönyteskötsel
  • Finplanering/Service
  • Anläggning
  • Vinterväghållning
kasia-gajek-LzzrvTsT0-s-unsplash-scaled.jpg
jessica-pamp-IGHWULGNaGk-unsplash-scaled.jpg

Några exempel på spetskompetenser

  • Bekämpning av invasiva arter
  • Lekplatsbesiktning
  • Sopmaskin
  • Nyplantering/etablering